Odhlučnenie podbehov auta

Na odhlučnenie plastových podbehov odporúčame použiť tlmiaci materiál Gladen Aero Neoprene, na kovové časti pod blatníkom potom Gladen Aero Multi alebo tekuté materiály z radu StP Liquid. Najdôležitejší je priestor dôkladne pred aplikáciou tlmenia vyčistiť špeciálnym čističom (odporúčame Bilt Hamber Surfex HD).