Pevné a prenosné antiradarové a laserové rušičky

V Českej republike sa na meranie rýchlosti používajú dopplerovské rýchlomery RAMER 7M a RAMER AD9. Mestská polícia používa na meranie rýchlosti laserové merače LTI 20-20 alebo PROLASER III. Okrem toho používame aj úsekové meranie a minisekčné meranie + POLCAM (kamera v policajnom vozidle). Na účinnú ochranu proti meraniu rýchlosti sa používajú antiradary a laserové rušičky. Naša spoločnosť vám v Brne nainštaluje aj antiradar alebo laserovú rušičku. Inštalácia antiradaru Brno.