Anténne konektory do auta

Montáž autoantény sa niekedy nezaobíde bez zmeny konektoru na anténnom zvode alebo u antény. Ponúkame všetky bežne používané anténne konektory.