Zmršťovacie bužírky

Zmršťovacie trubice sú elastické, slabostěnné, polyolefinové, teplom zmrštiteľné trubice pre všeobecné použitie. Nízka teplota pre zmrštenie, výborná ohybnosť a mechanická pevnosť. Trubice sú samozhášavé. Vyhovuje: directive 2002/95 / EC- RoHS.