Zmršťovacie bužírky

Zmršťovacie trubice sú elastické slabostenné polyolefinové teplom zmrštiteľné trubice pre všeobecné použitie. Nízka teplota pre zmrštenie, výborná ohybnosť a mechanická pevnosť. Trubice sú samozhášavé. Vyhovuje: directive 2002/95/EC- RoHS. 


Ďalšie informácie