Ochrana osobných údajov

I. Úvod

Udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov povoľujete, aby spoločnosť Ahifi, s.r.o., so sídlom Rybnická 531/107, Brno, 634 00, IČ: 06597840, zapísaná vo verejnom registri vedenom pri KS súdom v Brne, v oddieli C, vložke 102776 (ďalej iba „správca“) v súlade s Nariadením (EU) 2016/679 (GDPR) o ochrane osobných údajov, spracovával vaše osobné údaje.

II. Rozsah spracovania osobných údajov

Osobné údaje, ktoré budú zhromažďované a ďalej spracovávané, zahŕňajú:
 • meno a priezvisko
 • názov spoločnosti
 • adresa bydliska alebo sídla firmy
 • emailová adresa
 • telefónne číslo
 • číslo bankového účtu
 • cookies
 • IP adresa

III. Účel a doba spracovania

V prípade, že u nás zakúpite produkt alebo službu, spracúvame vaše kontaktné údaje, ktoré zadávate do formulára objednávky. Ide o meno, priezvisko, adresu, e-mail, telefónne číslo, účtovné a platobné údaje. Tieto údaje sú nevyhnutné pre vybavenie objednávky, ale i pre plnenie zákonných povinností ako sú právne predpisy spojené s daňou z pridanej hodnoty, daňou z príjmu a ďalšími daňovými a účtovnými právnymi predpismi. Osobné údaje poskytnuté za účelom plnenia zákonných povinností bude Správca spracúvať po dobu 10 rokov.

Pre marketingové účely - Pokiaľ nám k tomu dáte súhlas, spracúvame vaše údaje aj pre marketingové účely. Spracovávať budeme meno a priezvisko, telefón, e-mail, cookies a IP adresu. Využijeme najmä váš e-mail, na ktorý vám budeme zasielať informácie o našich službách, akciách, novinkách, a pod. Z newsletteru sa môžete kedykoľvek odhlásiť, v opačnom prípade budeme tieto informácie uchovávať maximálne 3 roky.
Naše webové stránky používajú tzv. cookies, ktoré sú nevyhnutné pre zaistenie prevádzky webových stránok a internetových služieb. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači, chytrom telefóne, tablete či inom zariadení, z ktorého prechádzate naše stránky. Cookies používame najmä na:
 • Zaistenie základnej funkčnosti webových stránok
 • analýze správania a štatistík návštevnosti
Môžete vo svojom prehliadači kedykoľvek vypnúť, pre viac informácií si prečítajte, prosím, tento článok

IV.  Spôsob spracovania

Osobné údaje budú spracovávané manuálne aj automatizovane. K osobným údajom môžu mať prístup poverení zamestnanci a nasledujúci spracovatelia:
 • Shean s.r.o., so sídlom Svitavská 500, 678 01 Blansko, IČ 26768479, zapísaná v Obchodním rejstříku vedenom Krajským soudem v Brně v oddieli C, vložke 48866, ako poskytovateľ marketingových služieb a servisu webu.
 • Beinspired, s.r.o., so sídlom Nové sady 988/2, Brno, IČ 05711959, vedená u Krajského soudu v Brně, oddiel C, vložka 97429, ako poskytovateľ marketingových služieb.
 • ONEsolution s.r.o., so sídlom Cejl 82/58, Zábrdovice, 602 00 Brno zapísaná v Obchodním rejstříku, Krajský soud v Brně, oddiel C, vložka 53686. Spoločnost je registrovaná pri úrade na ochranu osobných údajov, registračné číslo 30947. Poskytuje nám správu domény a emailov.
 • PPL CZ, s.r.o., so sídlem K Borovému 99, Jažlovice, 251 01, Říčany, Spisová zn.: C 105858 pri registrovom súde v Prahe ako poskytovateľ špedičných služieb.
 • Česká pošta, s.p., so sídlom Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 47114983 ako poskytovateľ špedičných služieb
 • Úloženka, s.r.o., so sídlom Na Hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4, IČ: 24299162, Spisová značka: C 193628 vedená u Městského soudu v Praze, ako poskytovateľ špedičných služieb.
 • Josef Jandek, so sídlom Záhumní 1045/10, 624 00, Brno – Komín, IČ 76067815, ako účtovný a daňový poradca.
 • Prípadne ďalšie spoločnosti, ktorých služby zatiaľ správca nevyužíva.

V. Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

S vyššie uvedeným spracovaním vymenovaných osobných údajov udeľujete svoj výslovný a informovaný súhlas, ktorý ale môžete vziať kedykoľvek späť. Stačí napríklad zaslať email na adresu info@ahifi.sk alebo list na adresu spoločnosti Ahifi, s.r.o., Rybnická 531/107, Brno, 634 00. Registrovaní zákazníci môžu tento súhlas odolať priamo v administrácii eshopu. Podľa zmieneného nariadenia GDPR o ochrane osobných údajov máte tiež právo:
 • Požadovať od nás správy o tom, aké vaše osobné údaje spracúvame.
 • Požadovať od nás vysvetlenie dôvodu, prečo vaše osobné údaje spracúvame.
 • Požiadať o prístup k týmto údajom, ktoré môžete opraviť alebo aktualizovať.
 • Požadovať od nás zmazanie svojich osobných údajov.
 • Obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov, pokiaľ budete mať pochybnosti o dodržiavaní povinností so spracovaním osobných údajov z našej strany.