Procesory na obnovu nízkych frekvencií

Továrenské hlavné jednotky obvykle zámerne znižujú úroveň nízkych frekvencií pri zvyšovaní hlasitosti, čím chránia málo kvalitné a nevýkonné továrenské reproduktory. Táto funkcia ale zostáva zachovaná aj pri ich výmene a znižuje kvalitu reprodukcie nových reproduktorov a subwooferov. Procesory pre obnovu a vyrovnanie nízkych frekvencií vedia toto obmedzenie odstrániť a poskytnú silné basy a stabilný signál vo všetkých úrovniach hlasitosti.