Autoreproduktory 7 x 10"

Veľké ovály v rozmere 7 x 10" dokážu ešte viac zabasovat a zvyčajne sú aj výkonnejšia ako obľúbený rozmer 6 x 9". Ich ponuka je však práve kvôli obľúbenosti menšieho rozmeru v dnešnej dobe veľmi obmedzená. V ideálnom prípade odporúčame pre maximálne využitie týchto reproduktorov použitie externého zosilňovača.