TETRA, UHF, VHF autoantény

Antény do auta pre profesionálne rádiostanice, ktoré pracujú v pásme UHF, VHF alebo TETRA. Ponúkame aj kombinované autoantény, kedy jedna anténa dokáže prijímať viac pásem, ako je napr. pásmo GSM alebo GPS. Po zapojení elektronického rozbočovača a zosilňovača signálu (Splitter) je možné prijímať vysielanie rozhlasu na FM a AM kmitočte. Antény sú ideálne pre bezpečnostné a záchranné služby, vozidlá taxi služby atď.
Ďalšie informácie