Autoreproduktory 6 x 8"

Reproduktory 6 x 8" sa objavujú prevažne vo vozidlách automobilky Ford a ďalších amerických alebo japonských vozidlách. Často idú namontovať aj do miest, kde je z výroby menší rozmer 5 x 7" a to vďaka viacerým možnostiam uchytenia. Vďaka väčším rozmerom membrány sa vyznačujú výraznejšou basovou zložkou.