DSP procesory

DSP procesor (digitálny signálny procesor) umožní profesionálne nastavenie zvuku a prispôsobenie nedokonalému akustickému prostrediu auta. V programe DSP procesora je možné nastaviť zapojenie a úrovne reproduktorov, pásmové priepusty, fázu, strmosť, časové korekcie, parametrický ekvalizér a množstvo ďalších funkcií. Samostatné DSP procesory umožnia zapojenie pokročilejších zosilňovačov a obvykle obsahujú aj kvalitnejšie vnútorné súčiastky ako DSP procesory vstavané v zosilňovačoch.