Ostatné príslušenstvo k autoanténam

Príslušenstvo k autoanténám, ktoré sa niekedy môže hodiť. Autoanténa na strechu sa niekedy lepšie namontuje práve s potrebným príslušenstvom.