Antény do auta s Wi-Fi

Wi-Fi autoanténa umožňuje príjem internetu vo vozidle. Strešné Wi-Fi antény však kvôli malému pokrytiu Wi-Fi siete v ČR/SR nemajú veľké využitie.