Spínacie / remote káble

Spínací, anglicky remote kábel, slúži na spínanie externého zosilňovača. Spínací kábel odporúčame zakúpiť v prípade, keď signálové káble ho neobsahujú.