Spínacie / remote káble

Spínací kábel je kábel na spínanie externého zosilňovača. Spínací kábel odporúčame zakúpiť v prípade, že RCA signálové káble nemajú remote/spínací kábel ako súčasť. Pri väčšine RCA signálových káblov je spínací kábel integrovaný.