Ahifi podporuje Nadáciu Veronica, Hnutie DUHA, Člověk v tísni a Záchrannú stanicu Buchlovice


 

Z každej objednávky naprieč mutáciami nášho e-shopu posielame raz mesačne čiastku vo výške 0,11 % z tržby vrátane DPH Nadácii Veronica na podporu ochrany prírody a životného prostredia. Nadácia Veronica pôsobí predovšetkým na území Moravy, kde finančnými príspevkami podporuje projekty budujúce šetrný vzťah k prírode a životnému prostrediu, ochrane prírody a krajiny. Nadácia Veronica prevádzkuje v Brne taktiež tri dobročinné obchody. Z nich nadácia podporuje predovšetkým rozvoj komunitného života v Brne a raz ročne rozdeľuje príspevky na ekologické, komunitné a kultúrne projekty v Brne a blízkom okolí. Nadácia sa napr. podiela na podpore projektov v obci Hostětín (upätie Bielych Karpát), kde realizuje a uvádza jednoduché a konkrétne ekologické riešenia do praxe (koreňová čistička, obecná tepláreň na drevnú štiepku, solárne kolektory a pod.). V Hostětíne nadácia Veronica podporila taktiež vznik muštárne. Táto prvá biomuštárňa u nás pomáha zachovať tradičné ovocinárstvo a odrody jabĺk v Bielych Karpatoch a dáva tak aj prácu ľuďom v tomto vidieckom regióne. Nadáciu Veronica pravidelne podporujeme už od roku 2011.

Hnutí DUHA je ekologická organizácia, ktorá presadzuje zdravé prostredie pre život, pestrú prírodu a inteligentnú ekonomiku. Ich aktivita dokáže rozhýbať politikov a úrady, aby sa v tomto zmysle začalo niečo meniť. Hnutie DUHA jedná s firmami a pomáha domácnostiam s osvetou, ako sa chovať viac ekologicky. Ruku na srdce - tých možností k zlepšeniu v našom živote je veľa! Pokiaľ každý začne u seba, bude to robiť s láskou a bude ho to baviť, mohla by sa Česká republika časom stáť viac ekologickou a taktiež zdravšou a malebnejšou pre ďalšie generácie. V poslednej dobe nás najviac zaujal projekt Hnutí DUHA Zachraňme lesy, ktorý sa venuje správnej obnove a starostlivosti o lesy. Veľmi aktuálnou témou sú obnoviteľné zdroje, v ktorej sa Hnutí DUHA podarilo presadiť tzv. komunitnú energetiku. Každý mesiac na účet Hnutí DUHA posielame presne spočítanú čiastku, resp. 0,2 % z tržieb všetkých mutácií e-shopu, bez DPH. Hnutí DUHA podporujeme od roku 2017.


V roku 2023 sme nadviazali spoluprácu so všeobecne prospešnou spoločnosťou Člověk v tísni, ktorá na začiatku 90. rokov so skupinou nadšencou spoluzaložil Šimon Pánek. Pán Šimon Pánek má náš veľký rešpekt za to, akým spôsobom a hlavne v akom objeme Človek v tísni pomáha. Jeho osobnosť a hlavne rozsah pôsobenia tejto spoločnosti nás jednoznačne presvedčil v rozhodnutí podporovať túto spoločnosť každý mesiac finančným darom od januára 2024. Človek v tísni má svoje kancelárie už vo viac ako 40 krajinách, kde dokáže veľmi rýchlo reagovať na krízové udalosti a do danej lokality dodať natoľko potrebnú pomoc. V roku 2022 pomohla spoločnosť Človek v tísni viac ako 4,5 miliónu ľuďom. Náš príspevok je presne vyčíslená čiastka z tržieb naších e-shopov. Ide predovšetkým o českú, slovenskú a maďarskú mutáciu e-shopu. v blízkej budúcnosti pribudnú aj ďalšie mutácie. Presná čiastka daru odpovedá 0,15 % zo súčtu tržieb týchto e-shopov, bez DPH.V roku 2021 sa nám stal kuriózny zážitok so záchranou drozda, ktorý narazil do domu v Luhačoviciach a zranil sa. Zraneného drozda sme zaviezli v nedeľu do najbližšej záchrannej stanice, do Buchlovíc, kde pán Karel Tomeček, hlavný správca, ochotne a hlavne rýchlo drozda ošetril a postaral sa o neho. Na základe tejto pozitívnej skúsenosti a osobného stretnutia s pánom Tomečkom sme sa rozhodli pravidelne mesačne podporovať túto záchrannú stanicu čiastkou 450 eur. Budeme radi, pokiaľ tak pomôžeme svojím príspevkom záchrannej stanici v jej činnosti a snahe uzdravovať zranené a inak handicapované živočíchy v regióne Buchlovíc a okolí a vracať ich späť do voľnej prírody.