Autoreproduktory 5 x 7"

Oválne reproduktory s rozmerom 5 x 7" nájdete prevažne v starších vozidlách automobilky Ford a ďalších najmä amerických a japonských výrobcov. Sú zastúpené výhradne koaxiálnymi reproduktormi, ktoré sa vyznačujú tým, že výškový reproduktor je pevnou súčasťou stredobasu a nejde umiestniť inde v interiéri.