Silnejšie čističe na kožu

Intenzívne čističe na kožu dokážu odstrániť výrazne väčšie znečistenie kože. Pred použitím silnejšieho čističa odporúčame čistič otestovať na nenápadnom, skrytom mieste, napr. na zadnej časti sedačky dole pri nohách. V krajnom prípade (u menej kvalitných koží) môže dôjsť k narušeniu farby kože. Treba ale rozlišovať poškodenie farby vplyvom silného čističa kože a odkrytie už poškodeného, odretého miesta v koži. Ide o miesta, ktoré sú najviac namáhané a pod špinou nie je často ani vidieť pôvodnú farba kože. Po vyčistení intenzívnym čističom sa môže stať, že dôjde k odkrytiu takého miesta. Po vyčistení kože odporúčame kožu impregnovať kondicionérom alebo ochranou kože. Najvyšší stupeň ochrany kože ponúkajú keramické povlaky na kožu.