Odstraňovanie mastnoty z kože

Pri renovácii kože je nevyhnutné, aby ste ju vedeli správne odmastiť. Bez odmastenia je v podstate nemožné poškodenú kožu opraviť alebo prefarbiť. Pri práci s odmasťovačom kože vždy používajte gumové ochranné rukavice a presne dodržiavajte pokyny. Obnovu kože by mal vždy vykonávať niekto, kto má určitú zručnosť a vopred si zistil, o čo ide, ideálne čalúnnik, ktorý má skúsenosti.