Kamerový systém na predajni

Naša kamenná predajňa na adrese Rybnická 531/107 v Brne je monitorovaná kamerovým systémom, ktorý nevytvára zvukové nahrávky. Dôvodom je predovšetkým prevencia kriminality, odhaľovanie krádeží, ale takisto zaistenie bezpečnosti ako našich zamestnancov, tak zákazníkov. Za účelom informovania našich zákazníkov sme umiestnili oznámenie o kamerovom systéme na vstupné dvere do našej predajne, kde je aj odkaz na tento informačný článok.

Doba uchovávania dát

Záznamy sa uchovávajú len po najnutnejšiu dobu, a to v dĺžke 7 dní, iba kvôli ochrane majetku a personálu. Následne sú záznamy automaticky zmazané. Dáta sú bezpečne uložené na našom serveri a prístup k nim má iba správca systému a príslušné IT oddelenie. Opätovné sledovanie je možné iba za účelom preukázania narušenia zabezpečenia a vyvodenia patričných dôsledkov. Ďalej je možné výnimočne záznam zhliadnuť pri kontrole prevádzky a správnej funkčnosti kamerového systému.

Správca kamerového systému

Ahifi s.r.o.
Rybnická 531/107
634 00 Brno

IČ: 06597840
DIČ: CZ06597840

Kontaktná osoba

Ing. Karel Šudák