Môj účet

Ladislav Neuman

Ladislav patrí k našim novším technikom, ktorý nás ihneď zaujal nielen svojimi predchádzajúcimi skúsenosťami, ale aj pracovným zapálením, dôkladnosťou hraničiaca s perfekcionizmom a aj svojou osobnosťou. V minulosti pracoval v leteckom priemysle, konkrétne sa zaoberal elektrotechnikou lietadiel, takže práca s automobilmi je pre neho maličkosťou. Jeho koníčky sú najmä autá, ich ozvučenie a audiotechnika všeobecne. Voľný čas trávi najradšej so svojou manželkou, s ktorou s obľubou spoznávajú zaujímavé miesta v Česku a zahraničí.


Autor: Ing. Karel Konečný
Kopírovanie fotografií alebo textu je zakázané! Všetky práva vyhradené.