Ohybné hadice - husie krky

Pre lepšiu ochranu ako napájacích, tak signálových káblov slúžia husie krky.