Košík0
Spôsoby doručenia
Prepravca6 €
Osobný odber BrnoZadarmo

Na čo slúži antivibračný materiál a ako vybrať ten najvhodnejší?

Antivibračné materiály majú úplne zásadnú funkciu pri odhlučnení vozidiel, pretože zamedzia nežiaducim vibráciám a rezonanciám karosérie vozidla a výrazne znižujú prenikaniu nízkofrekvenčného hluku do interiéru vozidla. Ich použitie je teda nevyhnutné v rámci aplikácie prvej vrstvy odhlučnenia vozidla, ktorá predchádza k druhej vrstve v podobe zvukovoizolačného materiálu. Všetky dôležité vlastnosti, funkcie, správnu aplikáciu a rozdiely medzi jednotlivými antivibračnými materiálmi si rozoberieme v tomto článku.

Hlavné funkcie antivibračných materiálov

Ako už bolo spomenuté v úvode tohto článku, funkcia antivibračných materiálov spočíva najmä v eliminácii vibrácií a rezonancií karosérie vozidla a zvýšenie jej tuhosti. Zdrojom vibrácií môže byť všeobecne prevádzka vozidla, teda chod motora, prevodovky, výfukového systému, zvuk reproduktorov, ale aj okolitý cestný hluk, ktorý sa odráža od vozovky na podlahu. V prvej fáze odhlučnenia vozidla je teda nevyhnutné čo najviac zamedziť týmto nežiaducim vibráciám, ktoré kvalitný antivibračný materiál je schopný pohltiť. Antivibračný materiál sa teda aplikuje vždy ako prvá vrstva odhlučnenia pod druhú vrstvu v podobe zvukovoizolačného materiálu. Ďalšou dôležitou funkciou antivibračných materiálov je schopnosť zníženia hluku o najnižších frekvenciách, typický napríklad od pneumatík a vozovky. Aj preto sa účinnejšie a silnejšie antivibračné materiály aplikujú najmä na predné a zadné podbehy a podlahu vozidla. Vedľajším efektom aplikácie antivibračného materiálu je aj spevnenie tenkého plechu áut, antikorózne vlastnosti alebo v prípade aplikácie na dvere aj výrazné zlepšenie ozvučenia vozidla. Typický efekt aplikácie antivibračného materiálu si môžete sami overiť napríklad poklepaním na plech, kedy po aplikácii zmizne jeho klasický zvonivý zvuk.

Zloženie a vlastnosti antivibračných materiálov

Antivibračné materiály sa v priebehu posledných rokov rýchlo vyvíjajú a mení sa ich zloženie aj vlastnosti za účelom maximalizácie ich účinnosti, zníženie hmotnosti aj zjednodušenie aplikácie. Nie je to tak dlhá doba, kedy sa autá tlmili ťažkými bitúmenovými materiálmi s vysokou hmotnosťou, na dnešnú dobu pomerne nízkou účinnosťou a nutnosťou zahrievania. Materiály boli náchylné na zmenu teplôt, kedy v zime praskali a v lete sa naopak roztekali. Všetky tieto problémy riešia moderné butylové antivibračné materiály, ktoré sú najčastejšie zložené na báze butyl-kaučuku. Ten už nie je náchylný na zmeny teplôt, je výrazne účinnejší, má nižšiu hmotnosť a pre lepšiu pevnosť je vybavený hliníkovou fóliou. Tá môže byť rôznych hrúbok, čo ovplyvňuje nielen pevnosť materiálu, ale aj jeho flexibilitu a jednoduchú aplikáciu. Najčastejšie sa stretnete s fóliami s hrúbkou 60 až 100 μm, výnimkou však nie sú aj materiály so zosilnenou hrúbkou alebo dokonca s dvoma fóliami pre maximálnu pevnosť. Takýto materiál je potom vhodné použiť najmä na menej tvarovo náročný povrch ako je podlaha alebo podbehy. Tie najkvalitnejšie antivibračné materiály súčasnosti, ako je napríklad Comfortmat Dark D2, sú zložené zo špeciálnych zmesí, ktoré zaisťujú maximálnu účinnosť pri zachovaní veľmi nízkej hmostnosti. Práve hmotnosť je dôležitým parametrom pri výbere antivibračného materiálu, pretože cieľom moderného odhlučnenia je zbytočne nezvyšovať hmotnosť vozidla. Avšak nie vo všetkých prípadoch je vhodné sa pozerať len na hmotnosť. Napríklad pri podlahe alebo podbehov, čo sú oblasti najviac zaťažené hlukom a vibráciami, je nevyhnutné voliť silný materiál s vysokou účinnosťou, ktorý zamedzí výrazným vibráciám tejto oblasti a zároveň nízkofrekvenčnému hluku od pneumatík. Ako príklad ideálneho antivibračného materiálu pre vyššie uvedené oblasti vozidla uvedieme SGM Dual Prime, ktorý disponuje hrúbkou 4 mm, najmodernejším zložením z dvoch druhov tmelov, dvoma hliníkovými fóliami a akustickým stratovým činiteľom najvyššej hodnoty zo všetkých antivibračných materiálov na trhu s hrúbkou 4 mm. A práve akustickým stratovým činiteľom sa budeme zaoberať v ďalšej kapitole tohto článku, pretože ide o najdôležitejšiu veličinu zo všetkých.

Akustický stratový činiteľ alebo alfa a omega antivibračných materiálov

Pravdepodobne ste si už všimli, že kvalitný výrobcovia uvádzajú u antivibračných materiálov hodnotu akustického stratového činiteľa, anglicky mechanical loss factor - MLF. Môžete sa stretnúť aj s inými skratkami ako KMP, ILC a podobne, zvyčajne záleží na preklade v danej krajine. Vždy však ide o akustický stratový činiteľ, ktorý býva vyjadrený desatinnými číslom, napríklad 0,35. Pri nákupe antivibračného materiálu vždy berte do úvahy tento údaj a odporúčame sa úplne vyhnúť materiálom, ktoré akustický stratový činiteľ nemajú vôbec uvedený. Pozor si dajte aj na triky niektorých predajcov, ktorí zámerne tento údaj zvyšujú, vždy je lepšie sa pozrieť aj napríklad na web výrobcu. A čo konkrétne teda toto desatinné číslo znamená? Akustický stratový činiteľ vyjadruje schopnosť materiálu pohlcovať šíriaci sa zvuk a meniť energiu vytvorených vibrácií na energiu tepelnú. Teoretický maximálny stratový činiteľ je 1, čo znamená žiadne vibrácie. Platí teda, že čím vyšší je stratový činiteľ, tým lepšie. V praxi to teda znamená, že materiál s akustickým stratovým činiteľom 0,55 je účinnejší než iný antivibračný materiál s hodnotou akustického stratového činiteľa 0,33. Výška tejto hodnoty závisí od mnohých faktorov a tými najzásadnejšími je kvalita a zloženie daného antivibračného materiálu a samozrejme jeho hrúbka. Všeobecne platí, že čím je materiál silnejší, tým má aj vyššiu hodnotu MLF. A aký akustický stratový činiteľ, prípadne aká hrúbka materiálu je optimálna? Na to samozrejme neexistuje všeobecná odpoveď. Každá oblasť vozidla vyžaduje inak účinný materiál. Napríklad pre odhlučnenie dverí z dôvodu zlepšenia ozvučenia si vystačíte s antivibračným materiálom s hrúbkou 2 mm a MLF 0,25, pre odhlučnenie podlahy alebo podbehov je už taký materiál veľmi nevhodný a jeho účinnosť extrémne nízka, bez preháňania až zanedbateľná. Preto je najväčšou chybou, a to veľmi často aj u spoločností, ktoré sa odhlučnením profesionálne zaoberajú, aplikovať rovnaký materiál na všetky oblasti vozidla a nebrať do úvahy jeho fyzikálne vlastnosti a mieru vibrácií a hluku v danej oblasti vozidla. V ďalšej kapitole si rozoberieme všetky najbežnejšie oblasti vozidiel a odporučíme vhodný antivibračný materiál.

Správna aplikácia ako základ pre účinné odhlučnenie

Správne odvedená práca a zvolený postup je mnohokrát najdôležitejší parameter odhlučnenia vozidla. Špičkové materiály ruských výrobcov Comfortmat a SGM zaručujú maximálnu možnú priľnavosť, odolnosť voči extrémnym teplotám aj rovnaké vlastnosti po celú životnosť vozidla. Ani tieto vysoko kvalitné antivibračné a zvukovoizolačné materiály však nemusia fungovať podľa svojich možností, pokiaľ ich aplikácia nebude vykonaná podľa niekoľkých dôležitých pravidiel. Tým prvým a úplne zásadným je perfektné odmastenie povrchu. Len tak bude na karosérii antivibračný materiál perfektne držať a prakticky nikdy sa samovoľne neodlepí. K odmasteniu je najlepšia klasická IPA, prípadne čistič bŕzd a ďalšie prípravky na odmastenie povrchu. Plechy moderných vozidiel sú často opatrené najrôznejšími voskami a tie je potrebné dôkladne odstrániť. Keďže antivibračné materiály plnia aj antikoróznu funkciu, nemusíte sa odstránenia továrenských mazív obávať. Pomôckou, bez ktorej sa pri aplikácii nezaobídete, je pritláčací valček. Antivibračné materiály totiž fungujú na 100% iba v prípade, že sú dokonale priľnuté k povrchu bez vzduchových medzier. A ako teda materiál správne aplikovať? Na základe plochy, na ktorú budete antivibračný materiál lepiť, si odstrihnite vhodný rozmer materiálu. Vždy je lepšie dobre plánovať a materiál príliš nekuskovať, v niektorých prípadoch môžete použiť s drobnými úpravami aj originálny rozmer. Obdobie, kedy sa odporúčalo pláty strihať na veľmi malé kusy sú už dávno preč. Síce sa s menšími kúskami lepšie pracuje, zbytočne sa však častým prekrývaním navyšuje celková výška odhlučnenia a zároveň sa zvyšuje riziko vniknutia vlhkosti a vzduchu medzi jednotlivé kusy materiálu. Nehľadiac na estetickú stránku inštalácie. A ako zveličene hovoria naši ruskí kolegovia - kvalitný montážnik nepracuje s odpadom. Samozrejme, však záleží na reliéfe povrchu a na niektoré oblasti typu zadných podbehov je nezbytné materiál nastrihať na menšie kusy. Na podlahu, strechu, dno kufra, dvere a ďalšie veľké plochy však pracujte s veľkými rozmermi. Antivibračný materiál požadovaného tvaru teda nalepte na odmastený povrch a následne ho ideálne po celom povrchu pritlačte valčekom. Ďalším kusom prekryte okraj predchádzajúceho materiálu a opäť dôkladne vyvaľkajte. Antivibračný materiál aplikujte vždy na kompletnú plochu, bez akýchkoľvek medzier, ktoré znižujú účinok. V prípade silnejších materiálov s hrúbkou 4 mm a viac odporúčame skôr jednotlivé kusy neprekrývať a aplikovať ich vedľa seba. Po úspešnej aplikácii antivibračného materiálu sa môžete pustiť do druhej, prípadne tretej vrstvy odhlučnenia.

Aký antivibračný materiál zvoliť pre jednotlivé oblasti vozidiel?

Ako sme už naznačili v predchádzajúcich riadkoch, je nevyhnutné pre každú oblasť vozidla zvoliť vhodný antivibračný materiál, ktorý účinne zamedzí vibráciám karosérie. Znovu upozorňujeme, že antivibračný materiál zamedzí aj prenikaniu hluku o najnižších frekvenciách, ktorý zvukovoizolačný materiál aplikovaný v druhej vrstve nemá šancu eliminovať. Nízkofrekvenčný hluk vzniká typicky napríklad od pneumatík a všeobecne od okolitého cestného hluku, najmä od vozovky. Svoju úlohu samozrejme zohráva aj cena, pretože čím účinnejší materiál je, tým bude aj drahší. Je preto vhodné stanoviť si rozpočet, zamýšľanú účinnosť, ale aj celkovú hmotnosť odhlučnenia. Platí totiž priama úmera medzi účinnosťou materiálu, jeho hmotnosťou a tiež cenou. Nižšie sa dozviete naše odporúčania optimálnych antivibračných materiálov pre jednotlivé oblasti vozidla. Samozrejme môžete použiť aj ekonomickejšie varianty za predpokladu dodržania odporúčanej hrúbky. Pripomíname aj náš konfigurátor odhlučnenia, ktorý za vás vyberie vhodné materiály pre zvolenú oblasť a typ vozidla. Nezabúdajte však, že antivibračný materiál je len prvým krokom pre účinné odhlučnenie vozidiel. Tým druhým je aplikácia zvukovoizolačného materiálu, ktorý pohltí hluk o stredných a vysokých frekvenciách.

Dvere - práve dvere patria medzi najčastejšie oblasti, na ktoré sa antivibračný materiál aplikuje. A to nielen z dôvodu odhlučnenia, ale najmä pre zlepšenie akustiky reproduktorov. Po aplikácii antivibračného materiálu môžete očakávať zamedzenie vibrácií, rezonancií a najrôznejších nepríjemných zvukov. Ďalším efektom je potom výrazné zlepšenie basovej zložky reproduktorov aj zvuku stredobasu, čo je asi najžiadanejšia funkcia. Pre tieto účely stačí základné antivibračné materiály s hrúbkou 2 mm. Jedným z nich je momentálne náš najpredávanejší antivibračný materiál Comfortmat Standard S2 s hrúbkou 2 mm a MLF 0,26 jednotiek. Pokiaľ chcete dverám o niečo viac uľaviť od hmotnosti a plánujete aj odhlučnenie dverí, potom odporúčame odľahčený a zároveň výrazne účinnejší antivibračný materiál Comfortmat Dark D2, ktorý pri hrúbke 2,3 mm disponuje akustickým stratovým činiteľom 0,35 jednotiek. Pre účinnejšie odhlučnenie dverí je potom vhodné zvoliť na vonkajší plech dverí silnejší materiál Comfortmat Dark D3 s hrúbkou 3 mm a MLF 0,41, prípadne jeho ekvivalent SGM Air 3 Prime. Ak inštalujete veľmi výkonné reproduktory, potom možno samozrejme aplikovať aj silnejší antivibračný materiál. Na vnútorny plech postačí obvykle materiál s hrúbkou 2 mm. Iba v prípade väčších otvorov v plechu a inštalácie výkonnejších reproduktorov odporúčame aj tu hrúbku 3 mm. Kompletný návod nájdete v našom článku "ako odhlučniť dvere auta".

Batožinový priestor a zadné podbehy - oblasť, ktorá je veľmi zaťažená vibráciami aj hlukom a je preto nevyhnutné použitie veľmi účinných materiálov, najmä potom na zadné podbehy. Zároveň ide o oblasť, kde je možné snáď najviac experimentovať s hrúbkami aj účinnosťou materiálov. Vo všeobecnej rovine odporúčame na blatníky a dno kufra aplikovať materiál s hrúbkou 2 až 3 mm s vyšším akustickým stratovým činiteľom. Takéto parametre spĺňajú napríklad antivibračné materiály Comfortmat Dark D2, prípadne SGM Onyx 2 a ich varianty s hrúbkou 3 mm v prípade, že sa rozhodnete vozidlo odhlučniť účinnejšie. Na podbehy však dôrazne odporúčame použiť tie najúčinnejšie antivibračné materiály s hrúbkou minimálne 3 a optimálne 4 mm s akustickým stratovým činiteľom okolo hodnoty 0,50 a vyššie. Vhodnými pre tieto účely sú Comfortmat Dark D4, ktorý si aj napriek vysokej účinnosti a MLF s hodnotou 0,49 jednotiek zachováva veľmi nízku hmotnosť. Ak je prioritou maximálne zamedzenie vibrácií a nízkofrekvenčného hluku, vyberte SGM Onyx 4 s MLF 0,55 jednotiek, prípadne najúčinnejší antivibračný materiál na trhu v danej hrúbke SGM Dual Prime s MLF 0,66 jednotiek. Všetky ďalšie informácie nájdete v našom článku "ako odhlučniť kufor".

Podlaha - oblasť, u ktorej sa vyvarujte použitiu základných antivibračných materiálov a rovnako tak hrúbke pod 3 mm. Tá by mala byť určitým štandardom pre účinné odhlučnenie tejto oblasti vozidla extrémne náchylnej na hluk a vibrácie. Práve na podlahe sa najviac prejavujú vibrácie a nízkofrekvenčný hluk od pneumatík, motora, prevodovky, výfukov a samozrejme hluk odrážajúci sa od vozovky. V našich inštaláciách najčastejšie nájdete Comfortmat Dark D3, ktorý je ideálnym kompromisom medzi vysokou účinnosťou a nízkou hmotnosťou. V prípade požiadavky na maximálne odhlučnenie vyberáme Comfortmat Atom, SGM Onyx 4, prípadne najúčinnejší antivibračný materiál SGM Dual Prime. Vďaka modernému zloženiu týchto materiálov nie je nutné nahrievanie a postačí skladovanie pred inštaláciou pri teplote okolo 20 stupňov. Odporúčať je možné samozrejme aj ekonomickejší variant pre ušetrenie nákladov, odporúčame však zachovať hrúbku minimálne 3 mm. Rovnaký postup zvolíme v prípade odhlučnenia stredového tunela a motorovej prepážky. Viac v našom článku "ako odhlučniť podlahu".

Predné podbehy - tu platí prakticky to rovnaké ako u podlahy a zadných podbehov. Hluk od pneumatík patrí k tým najproblematickejším a preto takmer výhradne volíme antivibračné materiály s hrúbkou 4 mm. Samozrejme ak to priestor dovolí alebo nemá zákazník iné priority, napríklad nízku hmotnosť. Voľba tak opäť padá na odľahčené materiály Comfortmat Dark D4, prípadne jeho ekvivalent SGM Air 4. V prípade maximálnej konfigurácie zvolíme tak ako u podlahy podľa rozpočtu Comfortmat Atom, SGM Onyx 4, alebo SGM Dual Prime. Odporúčať je samozrejme možné aj ekonomickejšie varianty týchto dvoch ruských výrobcov pre ušetrenie nákladov, odporúčame však zachovať hrúbku minimálne 3 mm. Všetky ďalšie informácie nájdete v našom článku "ako odhlučniť predné podbehy".

Strecha - tenký plech strechy je tiež nevyhnutné opatriť antivibračným materiálom, ktorý zamedzí nielen vibráciám, ale plech aj spevní a zamedzí napríklad hluku od dažďových kvapiek. U strechy odporúčame antivibračný materiál s hrúbkou 2 až 3 mm a ideálne je použitie odľahčených materiálov zameraných na nízku hmotnosť. Také sú napríklad Comfortmat Dark D2 alebo SGM Air 3 Prime. Kompletné informácie nájdete v našom článku "ako odhlučniť strechu".

Kapota - často sa stretávame s otázkami, prečo vlastne odhlučniť kapotu a či to má nejaký význam. Naša odpoveď je, že ako doplnok ku kompletnému odhlučneniu vozidla, význam má. Jednak sa mierne zníži hluk motora nielen v okolí auta, ale aj v interiéri vozidla a vďaka aplikácii antivibračného materiálu zmizne aj plechový zvuk pri zatváraní kapoty. A to je pravdepodobne funkcia, ktorú zákazníci najviac oceňujú. Na kapotu odporúčame obdobné antivibračné materiály ako u strechy, teda s hrúbkou 2 až 3 mm a ideálne v odľahčenej verzii. Opäť teda volíme najčastejšie Comfortmat Dark D2 a ak sa o odhlučnenie kapoty zaujímate dôkladnejšie, prečítajte si náš článok "ako odhlučniť kapotu".

Interiérové plasty - hoci sú antivibračné materiály určené prevažne pre aplikáciu na kov, často sa využívajú aj na interiérové plasty. Typickým príkladom sú napríklad dverné výplne (ľudovo tapec), plastové obloženie kufra a bokov vozidiel, obloženie veka kufra, stĺpiky a ďalšie plasty v interiéri. Tie môžu aj u novších vozidiel vydávať nepríjemné zvuky. Pre ich zamedzenie použite antivibračné materiály s hrúbkou pod 2 mm, napríklad Comfortmat Standard S1 s hrúbkou 1,5 mm. Prípadne môžete použiť ľubovoľný materiál, ktorý vám zostal po aplikácii inej oblasti. Iba v prípade, keď potrebujete výrazne spevniť plasty, napríklad z dôvodu výkonných reproduktorov vo dverách, vyberte silnejší antivibračný materiál. Zároveň vždy odporúčame opatriť plasty zvukovoabsorpčným penovým materiálom, prípadne tesniacim materiálom zamedzujúcim škrípaniu medzi plastami.

Autor: Ing. Karel Konečný
Kopírovanie fotografií alebo textu je zakázané! Všetky práva vyhradené.

Súvisiace produkty

Comfortmat S2 (700 x 500 mm)Antivibračný materiál Comfortmat Standard S2 (700 x 500 mm)NovinkaTipRychlý náhled (176 hodnotení)antivibračný materiál, 700 x 500 mm, hrúbka 2 mm, hmotnosť 591 g5,84 EURSkladomSGM Air 4 PrimeAntivibračný materiál SGM Air 4 Prime-46 %TipAkciaRychlý náhled (3 hodnotenia)antivibračný materiál, 800 x 500 mm, hrúbka 4 mm, MLF 0,48, hmotnosť 4,28 kg/m²8,20 EUR15,25 EUR SkladomSGM Air 3 PrimeAntivibračný materiál SGM Air 3 PrimeTipRychlý náhled (2 hodnotenia)antivibračný materiál, 800 x 500 mm, hrúbka 3 mm, MLF 0,42, hmotnosť 3,28 kg/m²12,90 EURSkladomSGM Air 2 PrimeAntivibračný materiál SGM Air 2 Prime-47 %TipAkciaRychlý náhled (5 hodnotení)antivibračný materiál, 800 x 500 mm, hrúbka 2 mm, MLF 0,34, hmotnosť 2,27 kg/m²5,61 EUR10,55 EUR SkladomSGM Onyx 4 PrimeAntivibračný materiál SGM Onyx 4 Prime-44 %TipAkciaRychlý náhled (4 hodnotenia)antivibračný materiál, 800 x 500 mm, hrúbka 4 mm, MLF 0,55, hmotnosť 8 kg/m²7,02 EUR12,51 EUR SkladomSGM Onyx 2 PrimeAntivibračný materiál SGM Onyx 2 Prime-42 %TipAkciaRychlý náhled (10 hodnotení)antivibračný materiál, 800 x 500 mm, hrúbka 2 mm, MLF 0,39, hmotnosť 4,4 kg/m²5,45 EUR9,37 EUR SkladomSGM Onyx 3 PrimeAntivibračný materiál SGM Onyx 3 Prime-44 %TipAkciaRychlý náhled (3 hodnotenia)antivibračný materiál, 800 x 500 mm, hrúbka 3 mm, MLF 0,47, hmotnosť 6,1 kg/m²6,08 EUR10,94 EUR SkladomSGM Alpha 3Antivibračný materiál SGM Alpha 3TipRychlý náhled (2 hodnotenia)antivibračný materiál, 800 x 500 mm, hrúbka 3 mm, MLF 0,40, hmotnosť 5,1 kg/m²8,20 EURSkladomSGM Alpha 2Antivibračný materiál SGM Alpha 2TipRychlý náhled (5 hodnotení)antivibračný materiál, 800 x 500 mm, hrúbka 2 mm, MLF 0,34, hmotnosť 3,3 kg/m²7,02 EURSkladomComfortmat AtomAntivibračný materiál Comfortmat AtomNovinkaTipRychlý náhled (10 hodnotení)antivibračný materiál, 700 x 500 mm, hrúbka 4,2 mm12,51 EURSkladomComfortmat D4Antivibračný materiál Comfortmat Dark D4-40 %TipAkciaRychlý náhled (16 hodnotení)antivibračný materiál, 700 x 500 mm, hrúbka 4 mm, hmotnosť 4,54 Kg/m² 7,02 EUR11,73 EUR SkladomComfortmat D3Antivibračný materiál Comfortmat Dark D3-40 %TipAkciaRychlý náhled (29 hodnotení)antivibračný materiál, 700 x 500 mm, hrúbka 3 mm, hmotnosť 3,22 Kg/m² 6,08 EUR10,16 EUR SkladomComfortmat D2 (700 x 500 mm)Antivibračný materiál Comfortmat Dark D2 (700 x 500 mm)TipRychlý náhled (169 hodnotení)antivibračný materiál, 700 x 500 mm, hrúbka 2,3 mm, hmotnosť 2,48 Kg/m² 8,59 EURSkladomComfortmat G2Antivibračný materiál Comfortmat Gold G2TipRychlý náhled (27 hodnotení)antivibračný materiál, 700 x 500 mm, hrúbka 2,3 mm, hmotnosť 579 g7,02 EURSkladomSGM Dual PrimeAntivibračný materiál SGM Dual PrimeTipRychlý náhled (6 hodnotení)antivibračný materiál, 800 x 500 mm, hrúbka 4 mm, MLF 0,66, hmotnosť 6,0 kg/m²17,22 EURSkladom

Podobné články

Ako odhlučniť piate dvere (veko kufra) vozidla
Posledným článkom o odhlučnení jednotlivých oblastí vozidiel sú piate dvere, na ktoré by sa nemalo zabúdať v rámci kompletného odhlučnenia vozidla. Viac v našom článku.
Celý článok
Ako odhlučniť strechu auta?
Odhlučnenie strechy zamedzí hluku, ktorý preniká práve cez strechu vozidla. Ide o aerodynamický hluk, hluk od vetra alebo dažďových kvapiek. Okrem toho strechu aj tepelne izolujeme a v tomto článku sa pozrieme ako na to.
Celý článok
Ako odhlučniť zadné podbehy vozidla
Odhlučnenie zadných podbehov vykonávame prevažne zo strany batožinového priestoru. Sú však prípady, kedy je odhlučnenie vhodné z vonkajšej strany a ako na to, sa pozrieme v našom článku.
Celý článok
Ako najúčinnejšie odhlučniť podlahu vozidla
Cez podlahu sa do interiéru vozidla dostáva hluk od cesty, od kolies, ale aj od motora, prevodovky alebo výfuku. V našom článku sa dozviete ako odhlučniť podlahu vozidla v niekoľkých krokoch.
Celý článok
Ako správne odhlučniť dvere vozidla
Predné aj zadné dvere sú jedny z hlavných plôch, ktorými do interiéru vozidla preniká vysoké percento hluku a sú základným prvkom odhlučnenia celého vozidla.
Celý článok
Ako na odhlučnenie predných podbehov vozidla
Odhlučnenie predných podbehov má vplyv najmä na hluk od vozovky, kolies a lietajúcich kamienkov. V našom článku sa dozviete ako predné podbehy veľmi účinne odhlučniť.
Celý článok
Ako na odhlučnenie kufra v niekoľkých krokoch
Odhlučnenie batožinového priestoru má zásadný vplyv na celkové odhlučnenie vozidla a preto je nutné zvoliť správne materiály a postupy. Všetko podstatné sa dozviete v našom článku.
Celý článok
Ako odhlučniť kapotu v troch účinných variantoch
Odhlučnenie kapoty spevní, zamedzí vibráciám a zníži hluk motora. V našom článku sa dozviete ako kapotu odhlučniť prehľadne v niekoľkých krokoch.
Celý článok
Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.