Komponentné reproduktory do auta

Komponentné reproduktory sa vyznačujú rozdelením na jednotlivé pásma. Výškové a stredobasové popr. basové reproduktory, ktoré sú od seba oddelené a dajú sa umiestniť zvlášť, čoho výsledkom je lepší zvukový a akustický prejav. Vo väčšine prípadov komponentných reproduktorov je dodávaná aj externá výhybka, ktorá rozdeľuje výškové a stredové a u 3-pásma aj basové pásmo.