Distribučné bloky

Rozvodné bloky, alebo tiež distrubičné bloky, slúžia k rozdvojeniu napájania. Je to ideálne riešenie v prípade, že obstarávate viac zosilňovačov do jedného vozu.